Szkolenia audytorów i pełnomocników – „Dr Halicki i Partnerzy”

System WSK - szkolenia z wewnętrznego systemu kontroli

Szanowni Państwo

Pogłębiający się podział pracy oraz globalizacja życia gospodarczego sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko samemu. Dotyczy to zarówno produkcji, jak również wszelkiego rodzaju usług. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, proponujemy profesjonalne szkolenia dla audytorów, dotyczące m.in. takich zagadnień, jak wewnętrzny system kontroli, ochrona środowiska i BHP czy wdrażanie systemu zarządzania jakością.

W ramach naszej działalności analizujemy dotychczasowe systemy zarządzania środowiskowego i zarządzania jakością, pomagając w podjęciu decyzji i działań prowadzących do tego, by wdrożyć nowy system.

Jesteśmy organizacją świadczącą usługi w zakresach:

 1. konsultingu (wdrażanie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemów zarządzania),
 2. szkolenia z tematyki:
  • systemów zarządzania jakością (ISO 9001, 14001 itp.), w tym wymagań prawnych z nimi związanych,
  • zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym,
  • audytorów na potrzeby systemów zarządzania, w tym WSK (wewnętrznego systemu kontroli),
  • pełnomocników ds. systemów zarządzania, w tym WSK,
  • szacowanie ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska, bhp (OHSAS) oraz zapobiegania korupcji wraz z możliwością udostępnienia oprogramowania do szacowania.
  • CAF (urzędy administracji publicznej),
  • oceny zgodności w systemach ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001
 3. przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacjach lub na ich zlecenie u dostawców,
 4. przeprowadzania audytów zgodności (ISO 14001, ISO 18001/OHSAS, ISO 27001),
 5. przeprowadzania audytów zapobiegających zagrożeniom korupcyjnym.

Naszą specjalnością są nie tylko szkolenia audytorów i pełnomocników. Udzielamy firmom specjalistycznego wsparcia z zakresu różnych obszarów, pomagając usprawnić wewnętrzny przepływ informacji, obniżyć koszty działalności, a także zwiększyć zaufanie klientów. Proponujemy kompleksowe wdrażanie ISO 9001, który jako zintegrowany system zarządzania jakością sprawdzi się we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości czy rodzaju.

Dr Jerzy Halicki