Zintegrowane systemy zarządzania jakością oparte o normy ISO, szkolenia dla audytorów wewnętrznych

Zintegrowane systemy zarządzania jakością oparte o normy ISO, szkolenia dla audytorów wewnętrznych

Jakość jest priorytetem dla wszystkich producentów oraz usługodawców. Przywiązywanie wysokiej wagi do zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług pozwala na zdobywanie większego udziału w rynku i gromadzenie wokół danej marki grupy lojalnych klientów. Aby jednak osiągnąć taki pożądany stan rzeczy, należy zadbać o sprawne zarządzanie. Pomagają w tym zintegrowane systemy zarządzania.

Czym są zintegrowane systemy zarządzania? Jak je wdrożyć ?

Zintegrowane systemy zarządzania łączą w sobie kilka procesów, praktyk, czynności i procedur stosowanych na gruncie danej organizacji. Dzięki ich połączeniu ze sobą i wprowadzeniu zarządzania opartego o cele, można wyznaczać i osiągać wysokie wyniki operacyjne i pozaoperacyjne w każdej organizacji.

Podstawą większości zintegrowanych systemów zarządzania jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Zintegrować z tym systemem można dowolną liczbę innych systemów zarządzania opartych o normy ISO, co w efekcie obniża koszty wdrożenia i funkcjonowania tego systemu, jako całości.

Uznaje się, że zintegrowany system zarządzania jest najbardziej wydajnym i skutecznym systemem wspomagającym zarządzanie organizacją, podnoszącym image wśród przedsiębiorstw sektora, a także zaspokajającym potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron (udziałowców, klientów, dostawców usług i surowców).

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie zintegrowane systemy zarządzania jakością, zgłoś się do firmy Halicki System (www.halickisystem.pl). To firma świadcząca wszechstronne usługi w zakresie konsultingu, szkoleń i  wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, ich utrzymywania  oraz doskonalenia i dopasowywania do zmieniających się warunków biznesowych otoczenia.

Proponujemy Państwu wdrożenie takiego systemu lub każdego z osobna po rozsądnych cenach, z uwzględnieniem poniższych systemów opartych o normy ISO:

  • System zarządzania środowiskowego ISO 14001,
  • System zarządzania jakością ISO 9001,
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001,
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001,
  • System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001.

Proponujemy Państwu również szkolenia w Poznaniu lub w innym uzgodnionym miejscu z powyższych norm dla:

  • audytorów wewnętrznych,
  • pracowników,
  • pełnomocników zintegrowanego systemu zarządzania.

Głosimy i wcielamy w życie sprawdzony od 19. lat paradygmat: „Twój biznes jest naszym biznesem”.

Z upoważnienia: Dr  Halicki i Partnerzy

Jerzy Halicki

 

iszkolenia audytora wewnętrznego - iso 9001